آموزش زبان فرانسه حرف تعریف

حرف تعریف در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ حرف تعریف در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شود؟ آیا حرف تعریف ها هم مذکر و مؤنث هستند؟
در آموزش زبان فرانسه حرف تعریف کمی گیج کننده به نظر می آید، چرا که از یک طرف باید با اسم بعد از خودشان هم از نظر مذکر و یا مؤنث بودن و هم از از نظر مفرد و جمع بودن مطابقت کنند.

بیشتر بخوانید

Un و Une در زبان فرانسه

آیا می‌ دانید حرف تعریف (article) در زبان فرانسه چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چند نوع حرف تعریف وجود دارد؟ تفاوت آن‌ها در چیست؟
Article حرفی است که تعیین کننده‌ ی جنس (مونث، مذکر) و تعداد (مفرد، جمع) اسم است.

بیشتر بخوانید

article در زبان فرانسه

حرف تعریف (article) در زبان فرانسه چیست؟ حروف تعریف به چند دسته تقسیم می شوند؟ هر کدام در کجا استفاده می شوند و چه کاربردی دارند؟ آیا حروف تعریف در زبان فرانسه با اسم پس از خود مطابقت می کند؟ به مطالب گفته شده در رابطه با حرف تعریف دقت کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش حرف تعریف در زبان فرانسه

آیا می دانید حرف تعریف در فرانسه چیست؟ آیا می دانید چند نوع حرف تعریف در زبان فرانسه وجود دارد؟ هر کدام به چه صورت استفاده می شوند؟ در این مبحث با آموزش انواع و کاربرد آن ها آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

حرف تعریف در زبان فرانسه

یادگیری زبان فرانسه به دلیل وجود استثناء ها و تفاوت های بسیار با زبان فارسی برای زبان آموزان اندکی مشکل است. برای مثال تمامی اسامی در زبان فرانسه دارای جنسیت (مذکر و مؤنث) هستند. بنابراین همه ی این اسامی برای معرفی، حرف تعریف معینی برای خود دارند.

بیشتر بخوانید

آرتیکل ها در زبان فرانسه

آرتیکل یا حرف تعریف چیست؟ چند نوع آرتیکل در زبان فرانسه وجود دارد؟ کاربردشان چیست؟ در ادامه به بررسی سوالات این چنینی در مورد آرتیکل ها در زبان فرانسه می پردازیم؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید