آموزش حرف اضافه de فرانسه

آیا با حرف اضافه de در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این حرف چیست؟ در این قسمت با آموزش حرف اضافه de در زبان فرانسه بیشتر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش حرف اضافه à فرانسه

آیا با حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این حرف چیست؟ در این قسمت با آموزش حرف اضافه à در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش حرف à فرانسه

آیا با کاربرد حرف à در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این حرف جزء کدام دسته از کلمات است؟ در اینجا با آموزش آن در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

حرف اضافه کشورها در زبان فرانسه

آیا با حرف اضافه کشورها در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چگونه استفاده می شوند و چه معنایی دارند؟ آیا حرف اضافه کشورهای مونث با کشورهای مذکر متفاوت است؟

بیشتر بخوانید

article در زبان فرانسه

حرف تعریف (article) در زبان فرانسه چیست؟ حروف تعریف به چند دسته تقسیم می شوند؟ هر کدام در کجا استفاده می شوند و چه کاربردی دارند؟ آیا حروف تعریف در زبان فرانسه با اسم پس از خود مطابقت می کند؟ به مطالب گفته شده در رابطه با حرف تعریف دقت کنید.

بیشتر بخوانید

کشورها در زبان فرانسه

در زبان فرانسه برای معرفی تمامی کلمات حروف تعریف معین یا نامعینی وجود دارد. اسامی به وسیله ی این حروف، تعریف می شوند. کشور ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پیش از اسم تمام کشورها و برای تعریف آن ها حرف تعریف خاصی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید

حرف تعریف در زبان فرانسه

یادگیری زبان فرانسه به دلیل وجود استثناء ها و تفاوت های بسیار با زبان فارسی برای زبان آموزان اندکی مشکل است. برای مثال تمامی اسامی در زبان فرانسه دارای جنسیت (مذکر و مؤنث) هستند. بنابراین همه ی این اسامی برای معرفی، حرف تعریف معینی برای خود دارند.

بیشتر بخوانید

کاربرد à moins que در زبان فرانسه

آیا با کاربرد à moins que در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این حرف ربط استفاده می شود؟ آیا می دانید در چه proposition هایی از حرف ربط à moins que استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید

کاربرد à condition que در زبان فرانسه

آیا با کاربرد à condition que در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این حرف ربط در چه جملاتی استفاده می شود؟ آیا می دانید چه معنایی دارد؟ آیا می دانید بعد از این حرف ربط فعل به چه حالتی می آید؟

بیشتر بخوانید

آرتیکل ها در زبان فرانسه

آرتیکل یا حرف تعریف چیست؟ چند نوع آرتیکل در زبان فرانسه وجود دارد؟ کاربردشان چیست؟ در ادامه به بررسی سوالات این چنینی در مورد آرتیکل ها در زبان فرانسه می پردازیم؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید