روزهای هفته در زبان فرانسه

زبان فرانسه دومین زبان محبوب و رایج در بین افراد است. یادگیری این زبان صرف وقت زیادی را می طلبد. یادگیری برخی مباحث اهمیت و تأثیر زیادی در پیشرفت و تقویت مکالمه دارد. روزهای هفته در زبان فرانسه از جمله این مباحث است.

بیشتر بخوانید

آموزش روزهای هفته فرانسه

یکی دیگر از کلمات کاربردی مهم در زبان فرانسه آموزش روزها می باشد. آیا با روزهای در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید برای پرسیدن ایام هفته از چه جمله ای استفاده می کنند؟ به آموزش زیر توجه کنید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید