فعل آینده زبان فرانسه

همانطور که می دانید زمان futur به انجام کاری که در آینده تحقق پیدا می کند مربوط می شود؛ اما آیا می دانید چند نوع زمان آینده در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید این فعل ها چگونه صرف می شوند؟ و هر کدام چه کاربردی دارند؟

بیشتر بخوانید

زمان های آینده در زبان فرانسه

آیا با آینده زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در فرانسه چند نوع زمان آینده وجود دارد و ساختار آنها چگونه است؟ در اینجا با آموزش زمان های فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان آینده فرانسه

آیا با زمان آینده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردهای زمان آینده در زبان فرانسه چیست؟ در این درس با آموزش زمان آینده در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش آینده نزدیک فرانسه

آیا زمان آینده نزدیک را در زبان فرانسه می شناسید؟ کاربرد این زمان چیست؟ چگونه ساخته می شود؟ در این قسمت با آموزش آینده نزدیک در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

futur proche در زبان فرانسه

زمان آینده نزدیک (futur proche) در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ برای صرف افعال در زمان آینده نزدیک از چه فعلی کمک می گیریم؟ کاربرد آینده نزدیک در کجاست؟ به آموزش صرف فعل در زمان آینده نزدیک همراه با چندین مثال توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آینده نزدیک در زبان فرانسه

آیا با آینده نزدیک در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آینده نزدیک در کجاست؟ برای صرف افعال در آینده نزدیک از چه فعلی کمک می گیریم؟ کاربرد این زمان در کجاست؟ در این قسمت به آموزش آینده نزدیک در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آینده ساده در زبان فرانسه

آیا با آینده ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این زمان در کجاست؟ شناسه های لازم برای ساخت این زمان چیست؟ آیا در ساخت این زمان استثناء هم وجود دارد؟ به آموزش آینده ساده در زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

استفاده از futur proche در زبان فرانسه

آیا با زمان futur proche در زبان فرانسه آشنا هستید؟ زمان futur proche در چه جملاتی کاربرد دارد؟ در این قسمت با معرفی زمان آینده نزدیک یا futur proche و نحوه استفاده از آن آشنا شوید.

بیشتر بخوانید

آینده در زبان فرانسه

آیا با زمان آینده در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این زمان در زبان فرانسه چند نوع می باشد؟ آیا می دانید هر نوع چه کاربردی دارد؟ آیا می دانید انواع زمان های futur در زبان فرانسه چگونه ساخته می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات آینده ساده زبان فرانسه

آیا با زمان آینده ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه با معرفی زمان های آینده و نمونه ای از جملات فرانسه بیتشر آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید