نمونه فعل گذشته زبان فرانسه

فعل ماضی در زبان فرانسه چه فعلی است؟ برای صرف افعال در زمان ماضی از چه فعلی کمک می گیریم؟ زمان گذشته برای بیان چه چیزی به کار می رود؟ در این خبر به نمونه فعل گذشته زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان ماضی در فرانسه

آیا با شیوه صرف زمان ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا کاربرد زمان ماضی در زبان فرانسه را می دانید؟ آیا با انواع مختلف زمان ماضی در فرانسه آشنا هستید؟ در این درس با آموزش زمان ماضی در فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان ماضی فرانسه

آیا با ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ ماضی در زبان فرانسه چند نوع است؟ چگونه ساخته می شود؟ کاربردشان چیست؟ در اینجا با آموزش آن در فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

passé composé در زبان فرانسه

آیا با زمان passé composé (ماضی نقلی) در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این زمان معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ برای صرف فعل در این زمان از چه فعل کمکی استفاده می شود؟ در ادامه مطلب صرف افعال در زمان ماضی نقلی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

زمان ماضی استمراری در زبان فرانسه

imparfait یا زمان ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ کاربرد ماضی استمراری چیست؟ شناسه های آن چگونه است؟ صرف افعال در زمان ماضی استمراری چگونه است؟

بیشتر بخوانید

ماضی در زبان فرانسه

آیا با زمان ماضی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع زمان ماضی در زبان فرانسه وجود دارد؟ هرکدام از این زمان ها چه کاربردی دارند و در چه مواقعی استفاده می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات فعل گذشته زبان فرانسه

آیا با انواع زمان های گذشته در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه به معرفی فعل گذشته و ارائه نمونه جملات آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات زمان ماضی زبان فرانسه

آیا با زمان ماضی یا passé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا انواع زمان های گذشته را می شناسید؟ در این جا با معرفی اجمالی و بیان چند نمونه از جملات در زمان ماضی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی نقلی در زبان فرانسه

یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان فرانسه زمان ماضی نقلی است. آیا با این زمان در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ چه هنگام از زمان ماضی نقلی در زبان فرانسه استفاده می شود؟ کاربرد آن کجاست و چگونه استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ در چه جملاتی می توان از ماضی استمراری استفاده کرد؟ برای آشنایی بیشتر به ادامه خبر توجه کنید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید