زمان subjonctif زبان فرانسه

آیا با زمان subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این زمان در چه مواقعی استفاده می شود؟ صرف فعل به زمان subjonctif به چه صورت است؟ و چگونه معنا می شود؟ در این بخش به آموزش وجه التزامی (subjonctif) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان subjonctif فرانسه

فعل در زبان فرانسه قابلیت صرف شدن در زمان های مختلف را دارد. آیا با زمان subjonctif زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ در این خبر به آموزش زمان subjonctif فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید