افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان فرانسه

آیا با فعل های بی قاعده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این فعل ها جزء کدام دسته از افعال در زبان فرانسه هستند؟ آیا با نحوه ی صرف این افعال آشنا هستید؟

بیشتر بخوانید

آموزش صرف افعال فرانسه

همانطور که می دانید صرف افعال فرانسه مهم ترین بخش یادگیری این زبان می باشد. آیا قاعده خاصی برای صرف افعال فرانسه وجود دارد؟ در این بخش به طور مفصل به قواعد صرف فعل می پردازیم.

بیشتر بخوانید

صرف افعال در زبان فرانسه

افعال در زبان فرانسه چگونه صرف می شوند؟ صرف افعال در زمان های مختلف گذشته و حال و آینده به چه طریق انجام می شود؟ آیا فعل با فاعل مطابقت می کند یا خیر؟

بیشتر بخوانید

آموزش افعال گروه اول زبان فرانسه

افعال زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ آیا با افعال گروه اول زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این افعال چه خصوصیاتی دارند؟ از کجا می توانیم بفهمیم یک فعل در گروه اول جای دارد؟ شیوه صرف افعال گروه اول زبان فرانسه چگونه است؟ به آموزش زیر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

صرف فعل داشتن در زبان فرانسه

آیا با صرف فعل داشتن در زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل داشتن در زبان فرانسه چه می شود؟ آیا داشتن در زبان فرانسه جزء افعال بی قاعده محسوب می شود؟

بیشتر بخوانید

نحوه صرف افعال زبان فرانسه

نحوه صرف افعال در زبان فرانسه به چه صورت؟ آیا در زبان فرانسه افعال به روش های مختلف صرف می شوند؟ افعال در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید