کاربرد فعل savoir

کاربرد فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات زبان فرانسه چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟

بیشتر بخوانید
افعال بی قاعده

افعال بی قاعده در زبان فرانسه

آیا با فعل های بی قاعده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این فعل ها جزء کدام دسته از افعال در زبان فرانسه هستند؟ آیا با نحوه ی صرف این افعال آشنا هستید؟

بیشتر بخوانید

آموزش افعال گروه اول زبان فرانسه

افعال زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ آیا با افعال گروه اول زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این افعال چه خصوصیاتی دارند؟ از کجا می توانیم بفهمیم یک فعل در گروه اول جای دارد؟ شیوه صرف افعال گروه اول زبان فرانسه چگونه است؟ به آموزش زیر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

صرف فعل خوردن در زبان فرانسه

صرف افعال فرانسه یکی از مهم ترین قسمت های مربوط به دستور زبان آن است. برای صرف افعال در زمان های مختلف دانستن قواعد مربوط به آن ها الزامی است. به صرف فعل “خوردن” در زبان فرانسه و نشانه های آن توجه کنید.

بیشتر بخوانید

صرف فعل نوشیدن در زبان فرانسه

فعل نوشیدن در زبان فرانسه چگونه صرف می شود؟ آیا فعل نوشیدن جز افعال بی قاعده است؟ فعل نوشیدن جز کدام گروه فعلی است؟
فعل نوشیدن boire در زبان فرانسه از دسته سوم افعال و جز افعال بی قاعده است.

بیشتر بخوانید

صرف فعل خواستن به زبان فرانسه

فعل خواستن در زبان فرانسه چگونه صرف می شود؟ فعل خواستن در زبان فرانسه جز کدام گروه فعلی است؟ آیا فعل خواستن از افعال بی قاعده است؟
فعل خواستن یا vouloir در زبان فرانسه از دسته گروه سوم فعلی و شامل افعال بی قاعده است.

بیشتر بخوانید

صرف فعل appeler در زبان فرانسه

صرف فعل appeler در زبان فرانسه شامل کدام گروه فعلی می شود؟ فعل appeler به چه معناست؟ آیا جز افعال فعل با قاعده است؟
فعل appeler در زبان فرانسه به معنی نامیدن یا صدا زدن است که در معنای صدا زدن آن پرکاربرد تر است.

بیشتر بخوانید

صرف فعل sortir در زبان فرانسه

فعل sortir در زبان فرانسه در کدام گروه فعلی جای می گیرد؟ آیا صرف فعل sortir از قاعده ی خاصی پیروی می کند؟ این فعل به چه معنی می باشد؟ فعل sortir معانی متعددی دارد که از آن میان می توان به خارج شدن یا به گردش رفتن اشاره کرد.

بیشتر بخوانید

صرف فعل aimer در زبان فرانسه

می دانید فعل دوست داشتن به زبان فرانسه aimer است؟ این فعل از کدام گروه فعلی در زبان فرانسه محسوب می شود و صرف فعل آن به چه صورت است؟ به چه نکاتی هنگام صرف فعل aimer باید توجه کنیم؟

بیشتر بخوانید

صرف فعل savoir در زبان فرانسه

فعل savoir در فرانسه شامل کدام گروه فعلی می شود؟ آیا فعل savoir جز افعال بی قاعده است؟
فعل savoir در زبان فرانسه به معنای دانستن یکی از پر کاربردترین فعل ها است که در جملات روزمره استفاده زیادی می شود و باید صرف آن را دانست.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید