آموزش ضمایر مهم فرانسه

آیا می دانید ضمیر چیست؟ آیا می دانید چه هنگامی از ضمیر در جملات فرانسه استفاده می شود؟ آیا با ضمایر زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع ضمیر در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هرکدام از این ضمیرهای مهم چه کاربردی دارند؟ به آموزش زیر دقت کنید:

بیشتر بخوانید

آموزش ضمیر اشاره فرانسه

ضمیر اشاره در زبان فرانسه به چه ضمایری می گویند؟ آیا ضمیر در تعداد و جنس با اسم خود مطابقت می کند؟ این ضمایر جانشین چه چیزی در جمله می شوند؟ در این بخش به آموزش ضمیر اشاره در فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

ضمایر اشاره در زبان فرانسه

ضمایر اشاره در فرانسه کدام ها هستند؟ آیا می توان برای تمامی اسامی از یک ضمیر اشاره استفاده کرد؟ کاربرد هر کدام از آن ها در کجاست؟ آیا این ضمایر دارای جنسیت و عدد هستند؟ این ضمایر جانشین چه چیزی در جمله می شوند؟ در این آموزش با ضمایر اشاره در زبان فرانسه آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ضمایر اشاره زبان فرانسه

ضمایر اشاره در زبان فرانسه چند نوع هستند؟ آیا این ضمایر در زبان فرانسه هم جنسیت دارند؟ با نمونه جملات ضمایر اشاره در ادامه خبر بیشتر آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید