نمونه ضمایر زبان فرانسه

آیا ضمیرهای زبان فرانسه را می شناسید؟ این ضمیرها به چند دسته تقسیم می شوند؟ ضمیر در زبان فرانسه به جای چه چیزی در جمله می نشیند؟ در این خبر به نمونه ضمایر زبان فرانسه در جمله می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد y در جملات زبان فرانسه

آیا با ضمیر y در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید جزو کدام دسته از ضمایر است؟ آیا کاربرد آن را می دانید؟ کاربرد آن در جملات فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

ضمایر فاعلی زبان فرانسه

ضمایر فاعلی زبان فرانسه کدام ضمایر هستند؟ این ضمایر جایگزین چه چیزی در جمله می شوند؟ چگونه در جمله به کار برده می شوند؟ جای این ضمایر در جمله کجاست؟ به آموزش ضمایر فاعلی زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمیر شخصی زبان فرانسه

ضمایر شخصی در زبان فرانسه کدامند؟ چه کابردی دارد؟ موارد استفاده این ضمیر چیست؟
در زبان فرانسه به ضمایری گفته می شود که به جای اسم قرار می گیرند و برای جلوگیری از تکرار به کار می روند که در ادامه به آموزش آن پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

ضمایر مفعولی زبان فرانسه

آیا با ضمایر مفعولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این ضمایر به چند دسته تقسیم می شوند؟ جای آن ها در جمله کجاست؟ و چه کاربردی دارند؟

بیشتر بخوانید

ضمایر مفعولی مستقیم زبان فرانسه

آیا می دانید ضمایر مفعولی مستقیم در زبان فرانسه چیست؟ معادل فرانسه آن کدام است؟ این ضمایر در چه جاهایی کاربرد دارند و چگونه استفاده می شوند؟

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر مفعولی در فرانسه

آیا با ضمایر مفعولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چند نوع ضمیر مفعولی داریم؟ ساختارشان چگونه است و چه کاربردهایی دارند؟ در اینجا با آموزش ضمایر مفعولی در فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر موصولی در فرانسه

آیا با ضمایر موصولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در چه نوع جملاتی استفاده می شوند؟ کاربردشان چیست؟ در اینجا با آموزش ضمایر موصولی در زبان فرانسه بیشتر آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر فاعلی در فرانسه

آیا با ضمیر در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید ضمایر فاعلی در زبان فرانسه چگونه هستند؟ در اینجا با آموزش ضمایر فاعلی زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

ضمایر فاعلی (le pronom sujet) در زبان فرانسه چیست؟ چه کاربردی دارد؟ در چه مواردی از ضمایر فاعلی استفاده می کنیم؟ این ضمایر چگونه نوشته می شوند؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید