آموزش ضمایر مهم فرانسه

آیا می دانید ضمیر چیست؟ آیا می دانید چه هنگامی از ضمیر در جملات فرانسه استفاده می شود؟ آیا با ضمایر زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع ضمیر در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هرکدام از این ضمیرهای مهم چه کاربردی دارند؟ به آموزش زیر دقت کنید:

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر موصولی در فرانسه

آیا با ضمایر موصولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در چه نوع جملاتی استفاده می شوند؟ کاربردشان چیست؟ در اینجا با آموزش ضمایر موصولی در زبان فرانسه بیشتر آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

ضمایر موصولی زبان فرانسه

ضمایر موصولی در زبان فرانسه چه ضمایری هستند؟ به چند نوع تقسیم می شوند؟ آیا می دانید هرکدام به چه صورت استفاده می شوند؟ در این قسمت با ضمایر موصولی یا همان pronom relative و انواع آن آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

Dont در زبان فرانسه

تا چه حد با موصول dont در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این موصول چه کاربردی دارد؟ چگونه در جمله استفاده می‌شود؟
Dont موصولی است که دو گزاره را به هم متصل می‌کند تا جمله کوتاه شود. به جای اسم و ضمیر می‌ نشیند (جاندار یا بی جان) و ظاهر آن بر حسب عملکردی که دارد تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید

ضمایر موصولی در زبان فرانسه

ضمایر موصولی در زبان فرانسه چه ضمایری هستند؟ به چند نوع تقسیم می شوند؟ کاربرد هر کدام از آن ها در کجاست؟ در این قسمت ضمایر موصولی (les pronoms relatifs) و انواع آن را همراه با مثال های مختلف می آموزید.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ضمایر موصولی زبان فرانسه

ضمایر موصولی در زبان فرانسه چه کاربردی دارند؟
معادل ضمایر موصولی در زبان فارسی چیست؟ در این درس با نمونه جملات ضمایر موصولی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید