نمونه ضمایر زبان فرانسه

آیا ضمیرهای زبان فرانسه را می شناسید؟ این ضمیرها به چند دسته تقسیم می شوند؟ ضمیر در زبان فرانسه به جای چه چیزی در جمله می نشیند؟ در این خبر به نمونه ضمایر زبان فرانسه در جمله می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد y در جملات زبان فرانسه

آیا با ضمیر y در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید جزو کدام دسته از ضمایر است؟ آیا کاربرد آن را می دانید؟ کاربرد آن در جملات فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

انواع ضمیر زبان فرانسه

همانطور که می دانید در زبان فرانسه ضمایر انواع گوناگونی دارد. در این بخش می خواهیم انواع ضمیر در زبان فرانسه را برای شما معرفی کنیم. به دلیل حجم بالای آن ها به نام بردن و آوردن چند مثال از هر کدام بسنده می کنیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد ضمیر en در زبان فرانسه

آیا با ضمیر en در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید معنای آن چیست؟ آیا می دانید در کجا استفاده می شود؟ در این بخش به طور کامل با این ضمیر و کاربرد آن آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمیر شخصی زبان فرانسه

ضمایر شخصی در زبان فرانسه کدامند؟ چه کابردی دارد؟ موارد استفاده این ضمیر چیست؟
در زبان فرانسه به ضمایری گفته می شود که به جای اسم قرار می گیرند و برای جلوگیری از تکرار به کار می روند که در ادامه به آموزش آن پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر مفعولی در فرانسه

آیا با ضمایر مفعولی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چند نوع ضمیر مفعولی داریم؟ ساختارشان چگونه است و چه کاربردهایی دارند؟ در اینجا با آموزش ضمایر مفعولی در فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

آموزش ضمایر فاعلی در فرانسه

آیا با ضمیر در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید ضمایر فاعلی در زبان فرانسه چگونه هستند؟ در اینجا با آموزش ضمایر فاعلی زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

ضمایر موصولی زبان فرانسه

ضمایر موصولی در زبان فرانسه چه ضمایری هستند؟ به چند نوع تقسیم می شوند؟ آیا می دانید هرکدام به چه صورت استفاده می شوند؟ در این قسمت با ضمایر موصولی یا همان pronom relative و انواع آن آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

ضمیر پرسشی در زبان فرانسه

ضمیر پرسشی در زبان فرانسه چیست؟ این ضمایر در کجا به کار می روند؟ به چند نوع تقسیم می شوند و تفاوت آن ها با یکدیگر چیست؟ در این آموزش با ضمایر پرسشی مختلف و موارد استفاده آن ها آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

آموزش انواع ضمیر فرانسه

آیا با ضمایر در زبان فرانسه آشنا هستید؟ ضمایر به چند دسته تقسیم می شوند؟ کاربرد آنها چیست؟ در اینجا با آموزش انواع ضمیر در زبان فرانسه همراه باشید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید