فعل آینده زبان فرانسه

همانطور که می دانید زمان futur به انجام کاری که در آینده تحقق پیدا می کند مربوط می شود؛ اما آیا می دانید چند نوع زمان آینده در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید این فعل ها چگونه صرف می شوند؟ و هر کدام چه کاربردی دارند؟

بیشتر بخوانید

آموزش فعل آینده فرانسه

فعل به کلمه اصلی در جمله می گویند. افعال فرانسه دارای زمان های مختلف هستند و در این زمان ها صرف می شوند. آیا می دانید فعل آینده زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ شناسه های لازم برای صرف فعل در این زمان کدام ها هستند؟ به آموزش زیر دقت کنید:

بیشتر بخوانید

فعل آینده در زبان فرانسه

فعل آینده در زبان فرانسه چگونه ساخته میشود؟ با استفاده از چه ضمایری می توان فعل آینده یا futur ساخت؟ آیا برای همه ی گروه های فعلی از یک روش خاص استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید

جملات آینده با فعل venir زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این فعل در زمان آینده چگونه صرف می شود؟ در ادامه به معرفی venir و نمونه ای از کاربرد آن در جملات به زمان آینده می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید