فعل خوردن در زبان فرانسه

آیا می دانید معادل فرانسه فعل خوردن در زبان فرانسه چیست؟ آیا می دانید این فعل جزو کدام گروه از افعال زبان فرانسه می باشد؟ و چگونه صرف می شود؟ در این بخش به تمامی این سوالات پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید

صرف فعل خوردن در زبان فرانسه

صرف افعال فرانسه یکی از مهم ترین قسمت های مربوط به دستور زبان آن است. برای صرف افعال در زمان های مختلف دانستن قواعد مربوط به آن ها الزامی است. به صرف فعل “خوردن” در زبان فرانسه و نشانه های آن توجه کنید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید