نمونه فعل گذشته زبان فرانسه

فعل ماضی در زبان فرانسه چه فعلی است؟ برای صرف افعال در زمان ماضی از چه فعلی کمک می گیریم؟ زمان گذشته برای بیان چه چیزی به کار می رود؟ در این خبر به نمونه فعل گذشته زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

فعل گذشته در زبان فرانسه

فعل گذشته در زبان فرانسه چگونه فعلی است؟ آیا صرف فعل گذشته به فرانسه دشوار است؟ صرف فعل گذشته در فرانسه به چند روش انجام میگیرد؟ برای ساختن فعل گذشته در فرانسه از چه افعالی باید کمک گرفت؟ آیا همه ی افعال به یک شکل صرف می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات فعل گذشته زبان فرانسه

آیا با انواع زمان های گذشته در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه به معرفی فعل گذشته و ارائه نمونه جملات آنها می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید