صرف فعل aimer در زبان فرانسه

می دانید فعل دوست داشتن به زبان فرانسه aimer است؟ این فعل از کدام گروه فعلی در زبان فرانسه محسوب می شود و صرف فعل آن به چه صورت است؟ به چه نکاتی هنگام صرف فعل aimer باید توجه کنیم؟

بیشتر بخوانید

فعل aimer زبان فرانسه

آیا با صرف فعل aimer در زبان فرانسه آشنا هستید؟ معنای این فعل چیست؟ این فعل در کدام دسته افعال جا می گیرد؟ در این قسمت به آموزش صرف فعل aimer می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد فعل aimer در جملات زبان فرانسه

آیا با کاربردهای فعل aimer در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا معنای فعل aimer را می دانید؟ در این بخش با کاربرد فعل aimer در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید