کاربرد فعل prendre

کاربرد فعل prendre زبان فرانسه

آیا با فعل prendre در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه باید آن را صرف کرد؟ جزو کدام دسته از افعال زبان فرانسه قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید

فعل prendre در زبان فرانسه

فعل prendre در زبان فرانسه معنای متعددی دارد و در موارد زیادی کاربرد دارد. از جمله معناهای پرکاربرد آن می توان به: برداشتن، گرفتن، برداشتن، سوار شدن و… اشاره کرد. در این بخش با آوردن مثال های متعدد معناهای مختلف این فعل پر کاربرد را به شما خواهیم آموخت.

بیشتر بخوانید

صرف فعل prendre در زبان فرانسه

بعضی افعال در زبان فرانسه از لحاظ شکل و نوع صرف جزء افعال پایه و اساس به شمار می روند. بقیه افعال فرانسه هر کدام شبیه یکی از این افعال صرف می شوند. فعل prendre جزء دسته افعال پایه ای محسوب می شود.

بیشتر بخوانید

جملات آینده با فعل prendre زبان فرانسه

آیا با فعل prendre در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این فعل در زمان آینده چگونه صرف می شود؟ در ادامه به معرفی فعل prendre و نمونه ای از کاربرد آن در جملات به زمان آینده می پردازیم.

بیشتر بخوانید

فعل prendre در جملات زبان فرانسه

فعل prendre یکی از پرکاربردترین افعال در زبان فرانسه می باشد. این فعل معانی مختلفی همچون: گرفتن، برداشتن، سوار شدن، خوردن در جملات زبان فرانسه دارد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید