کاربرد فعل savoir

کاربرد فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد آن در جملات زبان فرانسه چگونه است؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟

بیشتر بخوانید

فعل savoir در زبان فرانسه

آیا با صرف فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چه معنایی دارد؟ چگونه صرف می شود؟ savoir لازم است یا متعدی؟ اسم مفعول آن چیست؟

بیشتر بخوانید

صرف فعل savoir در زبان فرانسه

فعل savoir در فرانسه شامل کدام گروه فعلی می شود؟ آیا فعل savoir جز افعال بی قاعده است؟
فعل savoir در زبان فرانسه به معنای دانستن یکی از پر کاربردترین فعل ها است که در جملات روزمره استفاده زیادی می شود و باید صرف آن را دانست.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات savoir و venir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir و فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این افعال چیست؟ در ادامه مثالی از جملاتی که این افعال در آن به کاربرده شده اند را نشان می دهیم.

بیشتر بخوانید

جملات مهم با فعل savoir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این فعل چیست؟ در ادامه به معرفی آن و نمونه ای از کاربردهای مهم در جملات می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید