کاربرد فعل sortir

کاربرد فعل sortir زبان فرانسه

آیا با فعل sortir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا از افعال حرکتی است یا نه؟

بیشتر بخوانید

صرف فعل sortir در زبان فرانسه

فعل sortir در زبان فرانسه در کدام گروه فعلی جای می گیرد؟ آیا صرف فعل sortir از قاعده ی خاصی پیروی می کند؟ این فعل به چه معنی می باشد؟ فعل sortir معانی متعددی دارد که از آن میان می توان به خارج شدن یا به گردش رفتن اشاره کرد.

بیشتر بخوانید

فعل sortir زبان فرانسه

آیا با صرف فعل sortir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ معنای این فعل چیست؟ نشانه های لازم برای صرف این فعل چیست؟ این فعل در کدام گروه فعلی قرار می گیرد؟ در این بخش به آموزش صرف فعل sortir می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید