کاربرد فعل venir

کاربرد فعل venir زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جزو کدام دسته از افعال است؟ آیا به عنوان فعل کمکی در فرانسه مورد استفاده قرار می گیرد؟

بیشتر بخوانید

فعل venir در زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید و آیا می دانید در گروه چندم جای دارد؟ معنی فارسی آن چه می باشد؟ صرف فعل venir چگونه است؟ در چه جاهایی می توان از آن استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

صرف فعل venir در زبان فرانسه

صرف افعال فرانسه برای اکثر زبان آموزان دغدغه و مشکل اصلی است. همان طور که می دانیم افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند. گروه اول افعال با قاعده و دو گروه دیگر بی قاعده هستند. صرف فعل های بی قاعده پیرو قانون مشخصی نیست و همان طور که از اسم آن ها پیداست از قاعده ی خاصی پیروی نمی کنند.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات savoir و venir زبان فرانسه

آیا با فعل savoir و فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ کاربرد این افعال چیست؟ در ادامه مثالی از جملاتی که این افعال در آن به کاربرده شده اند را نشان می دهیم.

بیشتر بخوانید

جملات آینده با فعل venir زبان فرانسه

آیا با فعل venir در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این فعل در زمان آینده چگونه صرف می شود؟ در ادامه به معرفی venir و نمونه ای از کاربرد آن در جملات به زمان آینده می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید