ماضی استمراری زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه چه فعلی است؟ معادل فرانسه آن چیست؟ چگونه صرف می‌شود؟ و کاربرد آن چه جاهایی است؟
فعل ماضی استمراری فعلی است که در گذشته شروع شده و تا الان ادامه دارد که در فرانسه به آن imparfait می گویند.

بیشتر بخوانید

ماضی استمراری در زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه به چه فعلی می گویند؟ کاربرد فعل ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ ماضی استمراری در زبان فرانسه به چه روشی صرف می شود؟

بیشتر بخوانید

ماضی استمراری در فرانسه

آیا با ماضی استمراری (imparfait) در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید افعال فرانسه در زمان ماضی استمراری چگونه صرف می شوند؟ برای صرف افعال در این زمان باید از چه فعلی کمک گرفت؟ کاربردهای استفاده از ماضی استمراری چیست؟ شناسه های فعل زمان imparfait کدام است؟

بیشتر بخوانید

زمان ماضی استمراری در زبان فرانسه

imparfait یا زمان ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ کاربرد ماضی استمراری چیست؟ شناسه های آن چگونه است؟ صرف افعال در زمان ماضی استمراری چگونه است؟

بیشتر بخوانید

ماضی در زبان فرانسه

آیا با زمان ماضی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع زمان ماضی در زبان فرانسه وجود دارد؟ هرکدام از این زمان ها چه کاربردی دارند و در چه مواقعی استفاده می شوند؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات گذشته استمراری زبان فرانسه

آیا با زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این زمان چه کاربردی دارد؟ آیا می دانید چگونه می توان از زمان گذشته استمراری در جملات زبان فرانسه استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ در چه جملاتی می توان از ماضی استمراری استفاده کرد؟ برای آشنایی بیشتر به ادامه خبر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ماضی استمراری زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه چگونه فعلی است؟ معادل آن در زبان فارسی چیست؟ زمان ماضی استمراری را چه زمانی در جملات فرانسه به کار می بریم؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال استمراری زبان فرانسه

آیا با زمان حال استمراری در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ معادل فرانسه آن چگونه است؟ آیا می دانید این زمان در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ در این بخش با نمونه جملات آن در زبان فرانسه آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید