آموزش زمان ماضی در فرانسه

آیا با شیوه صرف زمان ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا کاربرد زمان ماضی در زبان فرانسه را می دانید؟ آیا با انواع مختلف زمان ماضی در فرانسه آشنا هستید؟ در این درس با آموزش زمان ماضی در فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

ماضی نقلی زبان فرانسه

آیا با ماضی نقلی زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل کمکی مناسب برای صرف افعال در این زمان کدام است؟ معادل فارسی ماضی نقلی فرانسه چیست؟ در ادامه مطلب با صرف افعال در این زمان آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

ماضی استمراری زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه چه فعلی است؟ معادل فرانسه آن چیست؟ چگونه صرف می‌شود؟ و کاربرد آن چه جاهایی است؟
فعل ماضی استمراری فعلی است که در گذشته شروع شده و تا الان ادامه دارد که در فرانسه به آن imparfait می گویند.

بیشتر بخوانید

ماضی بعید زبان فرانسه

ماضی بعید در زبان فرانسه چیست؟ معادل فرانسه آن کدام است؟ آیا به نحوه صرف این فعل آشنا هستید؟ کاربرد ماضی بعید کجاست؟ در این بخش به تمامی سوالات پاسخ داده خواهد شد:

بیشتر بخوانید

ماضی التزامی زبان فرانسه

ماضی التزامی در زبان فرانسه چیست؟ چگونه ترجمه می شود؟ معادل فرانسوی آن کدام است؟ چگونه این فعل صرف می شود؟ در چه جایی کاربرد دارد؟

بیشتر بخوانید

آموزش زمان ماضی فرانسه

آیا با ماضی در زبان فرانسه آشنا هستید؟ ماضی در زبان فرانسه چند نوع است؟ چگونه ساخته می شود؟ کاربردشان چیست؟ در اینجا با آموزش آن در فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

passé composé در زبان فرانسه

آیا با زمان passé composé (ماضی نقلی) در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این زمان معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ برای صرف فعل در این زمان از چه فعل کمکی استفاده می شود؟ در ادامه مطلب صرف افعال در زمان ماضی نقلی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

ماضی التزامی در زبان فرانسه

فعل در زبان فرانسه کلمه اصلی جمله است که قابلیت صرف شدن دارد یعنی بر حسب وجه، زمان، حالت، شخص، عدد و گاهی جنسیت تغییر می کند و در جمله بخش گزاره را تشکیل می دهد. ماضی التزامی در زبان فرانسه چیست و چگونه صرف می شود؟ افعال کمکی برای صرف این زمان چه فعل هایی هستند؟

بیشتر بخوانید

ماضی استمراری در زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه به چه فعلی می گویند؟ کاربرد فعل ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ ماضی استمراری در زبان فرانسه به چه روشی صرف می شود؟

بیشتر بخوانید

ماضی استمراری در فرانسه

آیا با ماضی استمراری (imparfait) در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید افعال فرانسه در زمان ماضی استمراری چگونه صرف می شوند؟ برای صرف افعال در این زمان باید از چه فعلی کمک گرفت؟ کاربردهای استفاده از ماضی استمراری چیست؟ شناسه های فعل زمان imparfait کدام است؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید