استفاده از مشاغل در جملات زبان فرانسه

آیا با اسم مشاغل در زبان فرانسه آشنا هستید؟ شناسه های تعیین کننده ی جنس شغل ها را می دانید؟ برای گفتن شغل از چه فعل کمکی باید استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

آموزش اسم شغل ها در زبان فرانسه

آیا با اسم شغل ها در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا شغل ها از نظر جنس و تعداد با فاعل خود مطابقت می کنند؟ شناسه های تعیین کننده جنس مشاغل چه چیزهایی هستند؟ در این بخش به طور کامل به آموزش آن ها خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

کلمات مشاغل در زبان فرانسه

آیا با کلمات مشاغل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا مشاغل نیز مانند اسم های دیگر در زبان فرانسه دارای جنسیت هستند؟ در این قسمت با کلمات مشاغل در زبان فرانسه و چگونگی کاربرد آن ها در جملات آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید