نوشتن آنلاین زبان فرانسه

یکی از بزرگ ترین ضعف ها و مشکلات زبانی برای هنرآموزان زبان فرانسه، نحوه ی نوشتن آن است. زیرا همان طور که تلفظ حروف و کلمات با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است نوشتن زبان فرانسه نیز دارای پیچیدگی هایی است. سایت آرتیم به آموزش نوشتن آنلاین زبان فرانسه می پردازد.

بیشتر بخوانید

نوشتن زبان فرانسه آنلاین

آیا میدانید یکی از ضعف های زبان برای زبان آموزان زبان فرانسه نحوه ی نوشتن آن است؟ در زبان فرانسه تعداد حروفی که نوشته می شوند از تعداد حروفی که خوانده می شوند بیشتر است، سایت فرانسه ی آرتیم این ضعف شما را به شیرین ترین بحث زبانی تبدیل می کند.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید