وجه التزامی زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه و صرف افعال در زمان های مختلف یکی از مشکلات و از مهم ترین بخش هایی است که یادگیری آن الزامی است. آیا با وجه التزامی زبان فرانسه آشنا هستید؟ این وجه چگونه صرف می شود؟ به صرف افعال در این زمان و کاربرد این وجه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

حال التزامی در زبان فرانسه

حال التزامی در زبان فرانسه به چه زمانی از فعل گفته می شود؟ آیا کاربرد فعل حال التزامی در زبان فرانسه مانند زبان فارسی است؟ صرف فعل حال التزامی در زبان فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

وجه التزامی در زبان فرانسه

گرامر زبان فرانسه و کاربرد فعل ها در این زبان یکی از مشکلات اساسی هنر آموزان می باشد. فعل در زبان فرانسه دارای وجوه مختلفی است. آیا می دانید کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه کجاست؟

بیشتر بخوانید

استفاده از subjonctif در زبان فرانسه

آیا با استفاده از وجه subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟معادل subjonctif در زبان فارسی چه می شود؟ سایت آرتیم در این درس به معرفی وجه subjonctif زبان فرانسه یا همان وجه الترامی می پردازد.

بیشتر بخوانید

وجه های زبان فرانسه

آیا با وجه های زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند؟ در این قسمت با وجه های زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

انواع وجه زبان فرانسه

وجه چیست؟ آیا می دانید در زبان فرانسه چند وجه وجود دارد؟ هر کدام در زبان فرانسه شامل چه زمان هایی است؟ در ادامه با معرفی انواع آن در زبان فرانسه با شما هستیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه

آیا با وجه التزامی یا subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چه عباراتی کاربرد دارد؟ در اینجا با معرفی التزامی و کاربرد آن در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید