وجه التزامی زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه و صرف افعال در زمان های مختلف یکی از مشکلات و از مهم ترین بخش هایی است که یادگیری آن الزامی است. آیا با وجه التزامی زبان فرانسه آشنا هستید؟ این وجه چگونه صرف می شود؟ به صرف افعال در این زمان و کاربرد این وجه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

وجه وصفی در زبان فرانسه

آیا با وجه وصفی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این وجه چگونه ساخته می شود؟ کاربرد وجه وصفی در زبان فرانسه چیست؟ در این آموزش با وجه وصفی در گرامر زبان فرانسوی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

وجه امری در زبان فرانسه

وجه امری در زبان فرانسه به چه صورت است؟ برای ساختن این وجه از چه افعالی باید کمک گرفت؟ ایا می توان هر جمله ای را به جمله امری تبدیل کرد و آیا در تمام صیغه ها امکان پذیر است؟

بیشتر بخوانید

وجه شرطی در زبان فرانسه

وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ در کجا و چه زمانی می توان از آن استفاده کرد؟ کاربرد آن چیست؟ در دستور زبان فرانسه افعال دارای شش وجه می باشند. در ادامه مطلب به توضیح وجه شرطی پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

وجه التزامی در زبان فرانسه

گرامر زبان فرانسه و کاربرد فعل ها در این زبان یکی از مشکلات اساسی هنر آموزان می باشد. فعل در زبان فرانسه دارای وجوه مختلفی است. آیا می دانید کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه کجاست؟

بیشتر بخوانید

استفاده از وجه وصفی در زبان فرانسه

وجه وصفی در زبان فرانسه چگونه وجهی است؟ آیا وجه وصفی در زبان فرانسه انواع مختلفی دارد؟ موارد استفاده از وجه وصفی در زبان فرانسه چیست؟

بیشتر بخوانید

وجه های زبان فرانسه

آیا با وجه های زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند؟ در این قسمت با وجه های زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید

انواع وجه زبان فرانسه

وجه چیست؟ آیا می دانید در زبان فرانسه چند وجه وجود دارد؟ هر کدام در زبان فرانسه شامل چه زمان هایی است؟ در ادامه با معرفی انواع آن در زبان فرانسه با شما هستیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید