وجه شرطی زبان فرانسه

وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ کاربردش چیست؟ چگونه صرف می شود؟ جملات شرطی به چند دسته تقسیم می شوند؟
وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه به حالتی گفته می شود که نشان دهنده ی احتمال وقوع چیزی می باشد.

بیشتر بخوانید

وجه شرطی در زبان فرانسه

وجه شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ در کجا و چه زمانی می توان از آن استفاده کرد؟ کاربرد آن چیست؟ در دستور زبان فرانسه افعال دارای شش وجه می باشند. در ادامه مطلب به توضیح وجه شرطی پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

انواع وجه زبان فرانسه

وجه چیست؟ آیا می دانید در زبان فرانسه چند وجه وجود دارد؟ هر کدام در زبان فرانسه شامل چه زمان هایی است؟ در ادامه با معرفی انواع آن در زبان فرانسه با شما هستیم.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات conditionnel زبان فرانسه

وجه conditionnel در زبان فرانسه چه زمانی استفاده می شود؟ آیا صرف وجه شرطی با دیگر وجه ها کاملا متفاوت است؟ آیا معادل این وجه در زبان فارسی وجود دارد؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید