وجه وصفی در زبان فرانسه

آیا با وجه وصفی در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این وجه چگونه ساخته می شود؟ کاربرد وجه وصفی در زبان فرانسه چیست؟ در این آموزش با وجه وصفی در گرامر زبان فرانسوی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

Gérondif در زبان فرانسه

Gérondif چیست و چه کاربردی دارد؟ عملکرد آن چیست؟ چگونه معنا می‌شود؟
Gérondif در زبان محاوره به چگونه استفاده می‌ شود؟ در گرامر زبان فرانسه می توان از وجه وصفی فاعلی بعنوان صفت، اسم فاعل، اسم و یا فعل استفاده کرد.

بیشتر بخوانید

استفاده از وجه وصفی در زبان فرانسه

وجه وصفی در زبان فرانسه چگونه وجهی است؟ آیا وجه وصفی در زبان فرانسه انواع مختلفی دارد؟ موارد استفاده از وجه وصفی در زبان فرانسه چیست؟

بیشتر بخوانید

وجه های زبان فرانسه

آیا با وجه های زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چند نوع در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند؟ در این قسمت با وجه های زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید