کاربرد y در جملات زبان فرانسه

آیا با ضمیر y در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید جزو کدام دسته از ضمایر است؟ آیا کاربرد آن را می دانید؟ کاربرد آن در جملات فرانسه به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

کاربرد y در زبان فرانسه

آیا می دانید حرف y از نظر گرامری چه نقشی در دستور زبان فرانسه دارد؟ آیا با نحوه ی استفاده آن در جمله آشنا هستید؟ این حرف را در چه عبارت هایی می توان دید؟ در این خبر به این سؤال ها پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید

مثال و کاربرد ضمیر y زبان فرانسه

آیا با کاربرد ضمیر y در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید معادل این ضمیر در زبان فارسی چه می شود؟ در این درس شما را با مثال هایی از این ضمیر در زبان فرانسه آشنا می کنیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید