کلمات مونث و مذکر در زبان فرانسه

اسم ها کلماتی هستند که به یک شخص، یک شیء یا حتی یک مکان نسبت داده می شوند. در زبان فرانسه بر خلاف زبان فارسی تمامی اسم ها دارای جنسیت (مذکر و مؤنث) هستند. یکی از دلایل پیچیدگی های زبان فرانسه نیز همین مبحث می باشد.

بیشتر بخوانید

کلمات مونث و مذکر زبان فرانسه

همانطور که می دانید در زبان فرانسه برخلاف اکثر زبان های دیگر، کلمات یک جنسیت دارند. یعنی یا مذکر است یا مونث و از این دو حالت خارج نیست. اما آیا می دانید چگونه جنسیت یک اسم را می توان تشخیص داد؟ آیا دانستن جنسیت اسم تاثیری در ساخت جمله دارد؟

بیشتر بخوانید

آموزش کلمات مونث فرانسه

همانطور که می دانید در زبان فرانسه کلمات مذکر و مونث دارند و از این دو حالت خارج نیستند؛ اما آیا می دانید کلمات féminin در زبان فرانسه از چه راهی تشخیص داده می شوند؟ چگونه می توان کلمه مذکری را به مونث تبدیل کرد؟ در این بخش به آموزش کلمات مونث فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کلمات مونث در زبان فرانسه

کلمات مونث در زبان فرانسه چه کلماتی هستند؟ راه تشخیص آنها چیست؟ تفاوت آن‌ها با کلمات مذکر در چیست؟
در زبان فرانسه همه چیز یا مذکر است یا مونث؟ قانون کلی این است که e به کلمات مذکر اضافه کرد تا کلمه مونث ساخته شود.

بیشتر بخوانید

کلمات مونث زبان فرانسه

همانطور که می دانید کلمات در زبان فرانسه از لحاظ جنسیت به دو گروه مونث و مذکر تقسیم می شوند. در این بخش به بررسی کلمات مونث می پردازیم. کلمات مونث در زبان فرانسه چه کلماتی هستند؟ راه تشخیص آنها چیست؟

بیشتر بخوانید

کلمات مشاغل در زبان فرانسه

آیا با کلمات مشاغل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا مشاغل نیز مانند اسم های دیگر در زبان فرانسه دارای جنسیت هستند؟ در این قسمت با کلمات مشاغل در زبان فرانسه و چگونگی کاربرد آن ها در جملات آشنا خواهیم شد.

بیشتر بخوانید

علائم کلمات مونث زبان فرانسه

آیا می توانید کلمات مونث را در زبان فرانسه از کلمات مذکر تشخیص دهید؟ چه نشانه هایی دارند؟ در ادامه به معرفی علائم کلمات مونث می پردازیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید