آموزش زمان گذشته در فرانسه

آیا با زمان گذشته در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه به معرفی و آموزش انواع زمان ماضی در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

گذشته استمراری زبان فرانسه

گذشته استمراری یا imparfait در زبان فرانسه چیست؟ صرف افعال در این زمان چگونه است؟ کاربردش چیست؟ آیا شناسه های آن برای تمام افعال یکی می باشد یا خیر؟

بیشتر بخوانید

گذشته استمراری در زبان فرانسه

آیا با گذشته استمراری در فرانسه آشنا هستید؟ چه مواقعی از فعل در زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم؟ شیوه ی ساخت فعل در این زمان چگونه است و چه شناسه هایی برای ساختن فعل در این زمان نیاز است؟ به آموزش ساخت فعل در زمان ماضی استمراری توجه کنید:

بیشتر بخوانید

نمونه جملات گذشته استمراری زبان فرانسه

آیا با زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید این زمان چه کاربردی دارد؟ آیا می دانید چگونه می توان از زمان گذشته استمراری در جملات زبان فرانسه استفاده کرد؟

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه

کاربرد ماضی استمراری در زبان فرانسه چیست؟ در چه جملاتی می توان از ماضی استمراری استفاده کرد؟ برای آشنایی بیشتر به ادامه خبر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

نمونه جملات ماضی استمراری زبان فرانسه

ماضی استمراری در زبان فرانسه چگونه فعلی است؟ معادل آن در زبان فارسی چیست؟ زمان ماضی استمراری را چه زمانی در جملات فرانسه به کار می بریم؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات حال استمراری زبان فرانسه

آیا با زمان حال استمراری در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ معادل فرانسه آن چگونه است؟ آیا می دانید این زمان در زبان فرانسه چه کاربردی دارد؟ در این بخش با نمونه جملات آن در زبان فرانسه آشنا خواهید شد:

بیشتر بخوانید

انواع زمان گذشته زبان فرانسه

آیا با زمان گذشته یا passé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ انواع آن ها در زبان فرانسه چگونه است و کاربردشان چیست؟ راه های تشخیص آن ها به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

ساخت زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید ساخت این زمان ها چگونه است؟ در اینجا ساختار زمان گذشته در فرانسه را به شما نشان می دهیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید