زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید زمان گذشته برای چه چیزی استفاده می شود؟ آیا می دانید چند نوع زمان گذشته در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا می دانید هر کدام از این زمان ها برای بیان چه چیزی به کار می روند؟ در این بخش به طور کلی با زمان گذشته آشنا می شویم.

بیشتر بخوانید

نمونه فعل گذشته زبان فرانسه

فعل ماضی در زبان فرانسه چه فعلی است؟ برای صرف افعال در زمان ماضی از چه فعلی کمک می گیریم؟ زمان گذشته برای بیان چه چیزی به کار می رود؟ در این خبر به نمونه فعل گذشته زبان فرانسه توجه کنید.

بیشتر بخوانید

گذشته استمراری زبان فرانسه

گذشته استمراری یا imparfait در زبان فرانسه چیست؟ صرف افعال در این زمان چگونه است؟ کاربردش چیست؟ آیا شناسه های آن برای تمام افعال یکی می باشد یا خیر؟

بیشتر بخوانید

آموزش گذشته ساده فرانسه

گذشته ساده در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ کاربرد این زمان در زبان فرانسه در کجاست؟ آیا صرف افعال در گذشته ساده از قاعده و قانون خاصی پیروی می کنند؟ در این خبر به آموزش گذشته ساده زبان فرانسه در گروه های مختلف فعلی پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

Passé récent در زبان فرانسه

Passé récent یا گذشته نزدیک در فرانسه چه کاربردی دارد؟ فرمول آن چیست؟ و چگونه ترجمه می‌شود؟
Passé récent زمانی استفاده می‌شود که کاری در زمان کوتاه و نزدیک به زمان حال پایان یافته است.

بیشتر بخوانید

گذشته نزدیک در زبان فرانسه

طریقه ی ساختن گذشته نزدیک در زبان فرانسه چگونه است؟ برای ساخت این زمان از کدام فعل کمکی استفاده می شود؟ از گذشته نزدیک در چه مواقعی استفاده می شود؟ در این قسمت به آموزش صرف افعال در زمان گذشته نزدیک می پردازیم.

بیشتر بخوانید

زمان گذشته ساده در زبان فرانسه

آیا با گذشته ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ برای بیان گذشته ساده چه تعریفی می توان ارائه داد؟ کاربرد این زمان در زبان فرانسه در کجاست؟ با مطالعه ی مطالب زیر به سادگی طریقه ساخت این زمان را فرا گیرید.

بیشتر بخوانید

گذشته استمراری در زبان فرانسه

آیا با گذشته استمراری در فرانسه آشنا هستید؟ چه مواقعی از فعل در زمان گذشته استمراری استفاده می کنیم؟ شیوه ی ساخت فعل در این زمان چگونه است و چه شناسه هایی برای ساختن فعل در این زمان نیاز است؟ به آموزش ساخت فعل در زمان ماضی استمراری توجه کنید:

بیشتر بخوانید

آموزش زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید فعل در هر کدام به چه صورت صرف می شود؟ آیا می دانید هر کدام چه کاربردی دارند و در چه جاهایی استفاده می شوند؟ در این آموزش به این مسائل پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

imparfait در زبان فرانسه

آیا با کاربرد زمان گذشته imparfait در زبان فرانسه آشنا هستید؟ زمان imparfait در زبان فرانسه معادل چه زمانی در زبان فارسی می باشد؟ در این بخش با imparfait در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید