آموزش زمان گذشته در فرانسه

آیا با زمان گذشته در زبان فرانسه آشنا هستید؟ در ادامه به معرفی و آموزش انواع زمان ماضی در زبان فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش گذشته ساده فرانسه

گذشته ساده در زبان فرانسه چگونه ساخته می شود؟ کاربرد این زمان در زبان فرانسه در کجاست؟ آیا صرف افعال در گذشته ساده از قاعده و قانون خاصی پیروی می کنند؟ در این خبر به آموزش گذشته ساده زبان فرانسه در گروه های مختلف فعلی پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید

زمان گذشته ساده در زبان فرانسه

آیا با گذشته ساده در زبان فرانسه آشنا هستید؟ برای بیان گذشته ساده چه تعریفی می توان ارائه داد؟ کاربرد این زمان در زبان فرانسه در کجاست؟ با مطالعه ی مطالب زیر به سادگی طریقه ساخت این زمان را فرا گیرید.

بیشتر بخوانید

انواع زمان گذشته زبان فرانسه

آیا با زمان گذشته یا passé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ انواع آن ها در زبان فرانسه چگونه است و کاربردشان چیست؟ راه های تشخیص آن ها به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

ساخت زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید ساخت این زمان ها چگونه است؟ در اینجا ساختار زمان گذشته در فرانسه را به شما نشان می دهیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید