Passé récent در زبان فرانسه

Passé récent یا گذشته نزدیک در فرانسه چه کاربردی دارد؟ فرمول آن چیست؟ و چگونه ترجمه می‌شود؟
Passé récent زمانی استفاده می‌شود که کاری در زمان کوتاه و نزدیک به زمان حال پایان یافته است.

بیشتر بخوانید

گذشته نزدیک در زبان فرانسه

طریقه ی ساختن گذشته نزدیک در زبان فرانسه چگونه است؟ برای ساخت این زمان از کدام فعل کمکی استفاده می شود؟ از گذشته نزدیک در چه مواقعی استفاده می شود؟ در این قسمت به آموزش صرف افعال در زمان گذشته نزدیک می پردازیم.

بیشتر بخوانید

انواع زمان گذشته زبان فرانسه

آیا با زمان گذشته یا passé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ انواع آن ها در زبان فرانسه چگونه است و کاربردشان چیست؟ راه های تشخیص آن ها به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

ساخت زمان گذشته در زبان فرانسه

آیا می دانید در زبان فرانسه چند نوع زمان گذشته وجود دارد؟ آیا می دانید ساخت این زمان ها چگونه است؟ در اینجا ساختار زمان گذشته در فرانسه را به شما نشان می دهیم.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید