افعال گروه اول در زبان فرانسه

همانطور که می دانید افعال در فرانسه به سه دسته تقسیم می شوند. آیا می دانید هر دسته چه تفاوتی با دیگر گروه ها دارد؟ افعال گروه اول چگونه هستند و چگونه صرف می شوند؟

بیشتر بخوانید

آموزش افعال گروه اول زبان فرانسه

افعال زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ آیا با افعال گروه اول زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این افعال چه خصوصیاتی دارند؟ از کجا می توانیم بفهمیم یک فعل در گروه اول جای دارد؟ شیوه صرف افعال گروه اول زبان فرانسه چگونه است؟ به آموزش زیر توجه کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش افعال گروه اول فرانسه

در زبان فرانسه افعال به سه گروه تقسیم می شوند که دو گروه با قاعده هستند و گروه سوم افعال بی قاعده هستند. گروه اول و دوم نشانه هایی در پایان مصدر افعال خود دارند که قابل شناسایی است و همیشه طبق قانون جلو می روند اما استثناء هم وجود دارد. در این آموزش به ساخت افعال گروه اول فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش دسته بندی افعال فرانسه

فعل در زبان فرانسه کلمه ی اصلی در جمله است. آیا می دانید فعل های زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ هر کدام از این فعل ها دارای چه نشانه هایی هستند؟ آیا صرف این فعل ها از قاعده ی خاصی پیروی می کنند؟ سایت آرتیم به آموزش دسته بندی افعال فرانسه می پردازد.

بیشتر بخوانید

افعال گروه اول زبان فرانسه

آیا می‌ دانید افعال در زبان فرانسه اقسام متفاوتی دارند؟ آیا برای صرف هر یک از این گروه‌ ها قواعد متفاوتی وجود دارد؟ در این آموزش شما را با افعال گروه اول آشنا کرده و چگونگی صرف آنها را به شما می‌ آموزیم.

بیشتر بخوانید

نشانه افعال گروه اول زبان فرانسه

آیا در زبان فرانسه نشانه های افعال هر گروه با یکدیگر متفاوتند؟
نشانه های هر گروه از فعل های زبان فرانسه کدامند؟ چگونه می توان فعل های دسته اول را از دیگر فعل ها تشخیص داد؟

بیشتر بخوانید

انواع گروه فعلی در زبان فرانسه

آیا با ساختار فعل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید افعال در زبان فرانسه چگونه صرف می شوند؟ آیا می دانید چند نوع گروه فعلی در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا با قاعده صرف هر دسته از افعال فرانسه آشنایی دارید؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید