آموزش افعال گروه دوم فرانسه

افعال گروه دوم فرانسه کدامند؟ چه نشانه های وجود دارد برای اینکه تشخیص بدهیم فعل ما از گروه دسته اول است یا دوم و یا سوم؟ در مورد دسته اول گفتیم که کافی است دو حرف انتهای مصدر فعل er باشد و نشانه های گروه اول را برای 6 شخص مفرد و جمع به آخر فعل اضافه می کنیم.

بیشتر بخوانید

آموزش گروه دوم زبان فرانسه

آیا می دانید افعال در زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ آیا با افعال دسته دوم در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چگونه می توان تشخیص داد فعلی در گروه دوم جای دارد؟ شیوه صرف آفعال گروه دوم در فرانسه چگونه است؟ در این قسمت به طور کامل به آموزش افعال دسته دوم خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید

آموزش دسته بندی افعال فرانسه

فعل در زبان فرانسه کلمه ی اصلی در جمله است. آیا می دانید فعل های زبان فرانسه به چند دسته تقسیم می شوند؟ هر کدام از این فعل ها دارای چه نشانه هایی هستند؟ آیا صرف این فعل ها از قاعده ی خاصی پیروی می کنند؟ سایت آرتیم به آموزش دسته بندی افعال فرانسه می پردازد.

بیشتر بخوانید

افعال گروه دوم در زبان فرانسه

پیش از این افعال گروه اول در زبان فرانسه را آموختید نوبت به افعال گروه دوم می‌ رسد. افعال گروه دوم چگونه اند؟ شناسه های آن چه تفاوتی با گروه اول دارد؟ آیا این افعال با قاعده هستند یا خیر؟

بیشتر بخوانید

آموزش افعال گروه دوم زبان فرانسه

می دانید که افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند. در این بخش به آموزش افعال گروه دوم فرانسه می پردازیم. چگونه می توان تشخیص داد یک فعل جزو گروه دوم است؟ آیا قواعد خاصی برای صرف این دسته از افعال فرانسه وجود دارد؟

بیشتر بخوانید

نشانه افعال گروه دوم زبان فرانسه

آیا فعل ها در زبان فرانسه به گروه های مختلف تقسیم می شوند؟
آیا هر کدام از گروه های فعلی در زبان فرانسه نشانه های مشخص دارند؟ نشانه گروه دوم از فعل های فرانسه چیست؟ آیا این فعل ها با قاعده هستند؟

بیشتر بخوانید

انواع گروه فعلی در زبان فرانسه

آیا با ساختار فعل در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید افعال در زبان فرانسه چگونه صرف می شوند؟ آیا می دانید چند نوع گروه فعلی در زبان فرانسه وجود دارد؟ آیا با قاعده صرف هر دسته از افعال فرانسه آشنایی دارید؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید