Gérondif در زبان فرانسه

Gérondif چیست و چه کاربردی دارد؟ عملکرد آن چیست؟ چگونه معنا می‌شود؟
Gérondif در زبان محاوره به چگونه استفاده می‌ شود؟ در گرامر زبان فرانسه می توان از وجه وصفی فاعلی بعنوان صفت، اسم فاعل، اسم و یا فعل استفاده کرد.

بیشتر بخوانید

آموزش Gérondif در زبان فرانسه

آیا با Gérondif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید چه نقشی در دستور زبان فارسی و فرانسه دارد؟ آیا می دانید در چه هنگام از Gérondif استفاده می شود و چه کاربردی دارد؟ در این بخش به توضیح و آموزش آن می پردازیم.

بیشتر بخوانید

کاربرد gérondif در زبان فرانسه

آیا با کاربرد gérondif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید gérondif در چه مواردی به کار می رود؟ آیا می دانید چگونه ساخته می شود؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات gérondif در زبان فرانسه

آیا با ژروندیف در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از ژروندیف در زبان فرانسه استفاده می شود؟ آیا می دانید جملات gérondif در زبان فارسی چگونه ترجمه می شوند؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید