نمونه conditionnel زبان فرانسه

آیا با صرف فعل در زمان conditionnel آشنا هستید؟ به چه جمله ای شرطی می گویند؟ کاربرد این زمان در کجا است؟ در این خبر به نمونه conditionnel زبان فرانسه در جمله توجه کنید.

بیشتر بخوانید

Conditionnel یا شرطی زبان فرانسه

جمله شرطی یا conditionnel در زبان فرانسه چیست؟ چگونه صرف می شود؟ کاربرد آن چیست؟ آیا معادل آن در زبان فارسی وجود دارد؟ جملات شرطی به چند دسته تقسیم می شوند؟

بیشتر بخوانید

آموزش حال شرطی فرانسه

conditionnel présent در زبان فرانسه چگونه صرف می شود؟ کاربرد آن چیست؟ آیا در زبان فارسی نیز معادلی دارد؟ در اینجا با آموزش حال شرطی در زبان فرانسه بیشتر آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

Conditionnel در زبان فرانسه

آیا با ساختار conditionnel در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می توانید جمله ای شرطی بسازید؟ به چه جملاتی شرطی یا conditionnel می گویند؟ چه زمانی از conditionnel استفاده می کنیم؟ ساخت فعل شرطی به چه صورت است؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات conditionnel زبان فرانسه

وجه conditionnel در زبان فرانسه چه زمانی استفاده می شود؟ آیا صرف وجه شرطی با دیگر وجه ها کاملا متفاوت است؟ آیا معادل این وجه در زبان فارسی وجود دارد؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید