آشنایی با آزمون delf b1 فرانسه

آیا مدرک امتحان delf b1 فرانسه دائمی می باشد؟ آیا با امتحان delf b1 فرانسه آشنایی دارید؟ آزمون delf b1 شامل چه قسمت هایی می باشد؟

بیشتر بخوانید

آزمون delf b1 فرانسه

آیا می دانید آزمون delf b1 شامل چه بخش هایی است؟ آیا با شکل امتحان دادن و مدت زمان برگزاری آن آشنا هستید؟ آیا می دانید دیپلم delf b1 برای چه چیزی مناسب است؟ و با چه مقدار از دانش فرانسه می توان در این آزمون شرکت کرد؟

بیشتر بخوانید

آزمون فرانسه Delf B1

همانطور می دانید که مدرک delf زبان فرانسه، دیپلمی است که از طرف وزارت آموزش فرانسه صادر می شودو برای ورود به دانشگاه های فرانسوی الزامی است. تا چه حد با آزمون های delf آشنا هستید؟ آیا می دانید آزمون فرانسه B1 delf شامل چه بخش هایی می باشد؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید