Passé composé زبان فرانسه

آیا با زمان Passé composé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در این زمان افعال چگونه صرف می شوند؟ آیا می دانید چه موقع از زمان Passé composé استفاده می کنیم؟ معادل فارسی آن چیست و چگونه ترجمه می شود؟

بیشتر بخوانید

آموزش passé composé فرانسه

آیا با passé composé زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ آیا صرف افعال در تمامی گروه ها در این زمان یکسان است؟ از کدام افعال کمکی برای صرف فعل در زمان ماضی نقلی استفاده می کنیم؟ در این خبر به آموزش passé composé فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

Passé récent در زبان فرانسه

Passé récent یا گذشته نزدیک در فرانسه چه کاربردی دارد؟ فرمول آن چیست؟ و چگونه ترجمه می‌شود؟
Passé récent زمانی استفاده می‌شود که کاری در زمان کوتاه و نزدیک به زمان حال پایان یافته است.

بیشتر بخوانید

passé composé در زبان فرانسه

آیا با زمان passé composé (ماضی نقلی) در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این زمان معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ برای صرف فعل در این زمان از چه فعل کمکی استفاده می شود؟ در ادامه مطلب صرف افعال در زمان ماضی نقلی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش passé récent در زبان فرانسه

آیا با passé récent در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا طریقه ساخت این زمان را می دانید؟ این زمان در فارسی به چه صورت ترجمه می شود؟ در این بخش به آموزش آن پرداخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید

کاربرد passé récent در زبان فرانسه

آیا با زمان passé récent در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه هنگام از این زمان استفاده می شود؟ آیا می دانید معادل فارسی passé récent چه می شود؟ آیا می دانید کاربرد این زمان کجاست و چگونه ساخته می شود؟

بیشتر بخوانید

نمونه جملات passé récent در زبان فرانسه

زمان passé récent در زبان فرانسه همانطور که از نام آن پیداست به اتفاقی که به تازگی رخ داده است می گویند. آیا می دانید این زمان در جملات چگونه ساخته می شود؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید