Passé composé زبان فرانسه

آیا با زمان Passé composé در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید در این زمان افعال چگونه صرف می شوند؟ آیا می دانید چه موقع از زمان Passé composé استفاده می کنیم؟ معادل فارسی آن چیست و چگونه ترجمه می شود؟

بیشتر بخوانید

آموزش passé composé فرانسه

آیا با passé composé زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ آیا صرف افعال در تمامی گروه ها در این زمان یکسان است؟ از کدام افعال کمکی برای صرف فعل در زمان ماضی نقلی استفاده می کنیم؟ در این خبر به آموزش passé composé فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

passé composé در زبان فرانسه

آیا با زمان passé composé (ماضی نقلی) در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ این زمان معادل چه زمانی در زبان فارسی است؟ برای صرف فعل در این زمان از چه فعل کمکی استفاده می شود؟ در ادامه مطلب صرف افعال در زمان ماضی نقلی آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید

کاربرد ماضی نقلی در زبان فرانسه

یکی از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان فرانسه زمان ماضی نقلی است. آیا با این زمان در زبان فرانسه آشنایی دارید؟ چه هنگام از زمان ماضی نقلی در زبان فرانسه استفاده می شود؟ کاربرد آن کجاست و چگونه استفاده می شود؟

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید