زمان subjonctif زبان فرانسه

آیا با زمان subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ آیا می دانید این زمان در چه مواقعی استفاده می شود؟ صرف فعل به زمان subjonctif به چه صورت است؟ و چگونه معنا می شود؟ در این بخش به آموزش وجه التزامی (subjonctif) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

آموزش زمان subjonctif فرانسه

فعل در زبان فرانسه قابلیت صرف شدن در زمان های مختلف را دارد. آیا با زمان subjonctif زبان فرانسه آشنا هستید؟ فعل در این زمان چگونه صرف می شود؟ در این خبر به آموزش زمان subjonctif فرانسه می پردازیم.

بیشتر بخوانید

subjonctif در زبان فرانسه

آیا با زمان subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ این زمان در چه مواقعی استفاده می شود؟ زمان حال التزامی همراه چه اصطلاحاتی به کار می رود؟ در این بخش به آموزش وجه التزامی (subjonctif) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

استفاده از subjonctif در زبان فرانسه

آیا با استفاده از وجه subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟معادل subjonctif در زبان فارسی چه می شود؟ سایت آرتیم در این درس به معرفی وجه subjonctif زبان فرانسه یا همان وجه الترامی می پردازد.

بیشتر بخوانید

کاربرد وجه التزامی در زبان فرانسه

آیا با وجه التزامی یا subjonctif در زبان فرانسه آشنا هستید؟ چه عباراتی کاربرد دارد؟ در اینجا با معرفی التزامی و کاربرد آن در زبان فرانسه آشنا می شوید.

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید